ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΜΠΑΛΤΑ

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στο Ποινικό Δίκαιο, διδάκτωρ στην Εγκληματολογία, τελειόφοιτη Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, η Κλεονίκη Μπαλτά εργάζεται στο νομικό χώρο πλέον της τριακονταετίας.

Ούσα κρατική υπότροφος, εθήτευσε επί τριετία στον εδραζόμενο στη Βιέννη Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στον τομέα Πρόληψης του Εγκλήματος, όπου διεξήγε εγκληματοπροληπτική έρευνα, εφαρμόζοντας νομική στατιστική και συντάσσοντας εκθέσεις για τον Οργανισμό. Συγχρόνως εκπροσωπούσε, επί σειρά ετών, στα εκεί συνέδρια και διεθνή fora κατά των ναρκωτικών τη Μ.Κ.Ο. ΚΕΘΕΑ.

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΜΠΑΛΤΑ

Αργότερα εργάσθηκε στην Ελληνική Πρεσβεία της Βιέννης, κατά την περίοδο της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντάσσοντας αναφορές, υπουργικούς λόγους και συμμετέχοντας στον ευρωπαϊκό συντονισμό ενόψει των εκάστοτε συνδιασκέψεων.

 

Επιτυγχάνοντας σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις, προκρίθηκε ως πρώτη επιλαχούσα νομικός στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο.

 

Εν συνεχεία και μετά την επάνοδό της στην Ελλάδα, εργάσθηκε σε δικηγορικό γραφείο του Πειραιά και συμμετείχε ως εξωτερική συνεργάτιδα σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Τα τελευταία είκοσι και πλέον έτη, έχοντας ιδρύσει τα δικά της δικηγορικά γραφεία στη Λαμία (Καποδιστρίου 30) και στην Αθήνα (Χαριλάου Τρικούπη 128, Εξάρχεια), διεκπεραιώνει υποθέσεις γενικής δικηγορίας, σε όλη την Επικράτεια, απολαμβάνοντας την ευρεία εκτίμηση των πελατών και συνεργατών της.