ολοκληρωμένες υπηρεσίες

για την ταχύτερη

& αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη βάσει των αναγκών των εντολέων μας!

Ποινικό Δίκαιο

Παρέχεται άρτια και εξειδικευμένη νομική υποστήριξη στην υπεράσπιση ή πολιτική αγωγή και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ήτοι στην προανακριτική εξέταση, την προανάκριση, την κύρια ανάκριση, τη διαδικασία των δικαστικών συμβουλίων, την παράσταση στο ακροατήριο και συντάσσεται κάθε απαραίτητο ένδικο βοήθημα και μέσο για την άμεση επίλυση του προβλήματος. Εγγύθεν επικοινωνία και επίσκεψη στους χώρους κράτησης και τα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας.

Εμπορικό Δίκαιο

Οι νομικές υπηρεσίες του γραφείου στον τομέα αυτό δεν εξαντλούνται δικαστηριακά, αλλά αφορούν και στη συμβουλευτική –προληπτική δικηγορία, με σκοπό την κερδοφορία και την εξυγίανση των προβληματικών επιχειρήσεων.

Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο προσφέρει πλήρη νομική υποστήριξη σε όλο το φάσμα του αστικού δικαίου, ήτοι το εμπράγματο, το ενοχικό, το οικογενειακό και το κληρονομικό.

Διοικητικό Δίκαιο

Συντάσσουμε και εκδικάζουμε ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων της επικράτειας ή των δημοσίων υπηρεσιών. Εμπειρία σε φορολογικές υποθέσεις και διαχείριση παραβάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Εργατικό Δίκαιο

Δραστηριοποιούμαστε σε όλο το φάσμα του κλάδου του εργατικού δικαίου, με συμβουλευτική και αγωγές για παράνομη απόλυση, μισθούς υπερημερίας, δεδουλευμένες αποδοχές, κ.λπ.

KΛΕΟΝΙΚΗ ΜΠΑΛΤΑ

Δικηγόρος, MJur Ποινικού Δικαίου/Εγκληματολογίας

Εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του Δικαίου